PGS.TS.Vũ Văn Du
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW

Giới thiệu

Assoc.Prof. Vu Van Du, MD.PhD