QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO KHOA HỌC

1. Quy định chung về bài báo khoa học

1.1. Về nội dung

Bài báo gửi đăng tại hội nghị không đồng thời gửi đăng trên các tạp chí khác. Không chấp nhận các bài đã đăng trên các tạp chí khác. Tác giả chịu trách nhiệm về các quan điểm khoa học trong bài viết của mình; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và quyền tác giả

1.2.Về hình thức

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4

Bảng mã: Unicode TCVN 6909-2001

Font chữ: Time New Roman

Cỡ chữ: 13

Cách dòng: 1.5

Căn lề: lề trái: 3,5cm, lề phải: 2cm, lề trên 2,5cm, lề dưới: 2,5cm


- Độ dài: Không tính phần bẳng, sơ đồ, tài liệu tham khảo, bài tổng quan không quá 2.500 từ, bài nghiên cứu không quá 3.000 từ; trường hợp lâm sàng không quá 1000 từ. Cho phép thêm mỗi bảng hoặc sơ đồ 250 từ (không quá 05 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu).

- Bài báo toàn văn được đánh số theo chữ số A-rập, không đánh số La mã.

- Đề nghị gửi file bài báo cáo qua email theo địa chỉ: nckh.pstw@gmail.com

2. Thứ tự các phần trong bài báo cáo khoa học

2.1. Phần trang bìa

- Tên đầy đủ của bài báo, tiếng Việt và tiếng Anh (cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa)

- Tên học hàm, học vị, cơ quan đang công tác của tất cả các tác giả

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm về bản thảo bài báo.

2.2. Phần tóm tắt kết quả nghiên cứu tiếng Việt (Tóm tắt): <250 từ, có cấu trúc như sau

- Đặt vấn đề (bao gồm Mục tiêu nghiên cứu)

- Đối tượng và Phương pháp (hoặc Đối tượng và vật liệu) nghiên cứu

- Kết quả

- Kết luận

- Từ khóa

2.3. Phần tóm tắt kết quả nghiên cứu tiếng Anh (Abstract): < 250 từ, có cấu trúc như sau

- Title (cỡ chữ 14, hoa, đậm, đặt ở giữa)

- Author (không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh)

- Background (bao gồm Objectives)

- Materials and methods (hoặc Subjects and Methods)

- Results

- Conclusions

- Key words

2.4. Phần báo cáo toàn văn

- Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu)

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

- Kết quả

- Bàn luận

- Kết luận và Kiến nghị (phần Kiến nghị không bắt buộc)

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục (nếu có)

3. Một số lưu ý khi trình bày bài báo

- Các bảng chỉ chứa thông tin chưa được nêu trong nội dung bài viết, không được trùng lặp. Không trình bày quá 5 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu.

- Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải đủ lớn để đảm bảo vẫn có thể đọc được khi cần thu nhỏ trong in ấn. Các sơ đồ, đồ thị không để dạng ảnh mà cần sử dụng các phần mềm như Excel hoặc Word Graph hoặc Chart để có thể chỉnh sửa định dạng khi cần thiết.

- Hình ảnh phải được lưu ở định dạng JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 2Mb, có kèm chú thích

- Tất cả hình minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt cuối bản thảo

- Tác giả chỉ nên trích dẫn những tài liệu tham khảo thật cần thiết, và cần thẩm tra lại các tài liệu trong bản thảo. Tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, được đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản thảo và để trong dấu ngoặc vuông [ ] , không phân biệt loại ngôn ngữ. Cụ thể như sau:

+ Với bài báo nghiên cứu, phải có: Tên của tất cả tác giả, tên bài báo , tên tạp chí đc viết tắt theo ước như trong Medline, năm xuất bản, tập số, trang đầu và trang cuối của bản thảo

+ Đối với tải liệu tham khỏa là sách, cần có: Tên tác giả, tựa sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm

+ Đối với tài liệu được truy cập từ internet cần có tên tác giả (hoặc tổ chức) tựa đề và đường dẫn (link) đầy đủ kèm theo ngày truy cập, cập nhật

Ví dụ: (1,2) là của bài báo nghiên cứu, (3,4) là của sách và một chương trong sách, và (5) là của trang web

Tài liệu tham khảo

1. Halperrn SD, Ubel PA, Caplan AL. Sokid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4): 284-7

2. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, ínulin, and proinsulin in participant with impaired glucose tolerance. Hypertension.2002; 40(5): 679-86

3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed.St.Louis: Mosby; 2002.

4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002.p.93-113.

5. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from:

http://www.cancer-pain.org/.


Mọi thắc mắc xin liên hệ:


Phòng QLNCKH và công nghệ

Tầng 7, nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tel/Fax: 024.39346.743

Email: Nckh.pstw@gmail.com