TRANG CHỦ

Count Down

00

D

00

H

00

M

00

S

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022

  • Thời gian: 9-10/10/2022
  • Hội nghị thực tế ảo lớn nhất đầu tiên trong lĩnh vực Sản phụ khoa Hà Nội
  • Dự kiến số lượng tham gia: 2000 đại biểu
  • Nội dung: 01 phiên toàn thể và 09 phiên họp chuyên đề
  • Đơn vị tổ chức: Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Hội Phụ sản khoa Pháp phối hợp tổ chức

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Danh sách đơn vị tổ chức và nhà tài trợ

Chương trình hội thảo

HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022

2022-10-09 , 00:00 - 23:59

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022

2022-10-09, 00:00 - 23:59

Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp 2021

2022-08-17, 00:00 - 23:59

PHIÊN HỘI THẢO VỆ TINH – HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA...

2021-12-18, 00:00 - 23:59

Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2021

2021-12-19, 00:00 - 23:59

BAN GIÁM ĐỐC

PSG.TS.TRẦN DANH CƯỜNG
Viện trưởng
Bệnh viện Phụ - Sản TW
PGS.TS.LÊ HOÀI CHƯƠNG
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW
Ths.BS.Lê Đình Cường
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW
PGS.TS.Vũ Văn Du
Phó Giám đốc/ Vice Director
Bệnh viện Phụ - Sản TW

Tham quan triển lãm Metaverse

Dịch vụ nổi bật